AVÍS LEGAL

1- Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis que ofereix Plastecca, d'ara endavant denominat "Titular".

2- Condicions d'ús.

Plastecca.com és una web titularitat de Plastecca, amb domicili al Polígon Industrial Poliger Sud, Sector II el NIF és B17275348, amb correu electrònic info@plastecca.com. En un principi la utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i condicions particulars d'utilització. Per això, l'accés i utilització dels serveis de la web significarà l'acceptació d'aquestes Condicions.

2.1- Contingut, termes legals i responsabilitats.

La Web conté textos i altres continguts elaborats pel titular i els seus col.laboradors, els quals tenen finalitats merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els Continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d'assessorament legal, ni de cap altre tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren la web pel mer fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d'existir enllaços amb diferents pàgines web, Plastecca.com, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre les mateixes.

L'usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. Plastecca.com no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l'absència de virus a la web. Així mateix, el titular del web, els col.laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar al'usuari oa tercers.

2.2- Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui d'aplicació i / o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del web tindran els drets d'accés, rectificació i / o cancel.lació de les seves dades tal i com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit, en el domicili del titular del web facilitat en l'apartat I d'aquest avís (Condicions d'ús).

Les dades de caràcter personal que s'hagin obtingut a través del web, tenen la protecció necessària per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

3- Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i incompliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.